تشخیص و درمان میگرن

آیا میدانید افرادی که به آنها برچسب میگرن زده اند اگر چهره آنها دارای مشخصات ذیل نباشند و نشانه های دیگری را که آورده میشود را نداشته باشند، تشخیص میگرن منفی است.

  1. در اصطلاحات طب سنتی میگرن فقط متعاقب خشکی بعد از گرما عارض میشود.

عموما افراد مبتلا به میگرن دارای چشمان سبز یا قهوه ای، مژه، ابرو و موی مشکی و غالبا درگیر هاله سیاه در زیر چشمان خود هستند.

  1. تمام افراد مبتلا به میگرن از خستگی صبحگاهی بعد از خواب رنج می برند.
  2. تمامی این بیماران از خواب رفتگی دست و پا به محض خم شدن یا ظرف مدت کوتاه شکایت دارد.
  3. تمامی افراد مبتلا به میگرن واقعی دچار وسواس فکری هستند.
  4.  دیگر خصوصیات فرعی ولی بسیار مهم، لبهای خشک، انتهاهای سرد (یعنی انگشتان و پنجه های سرد)، طپش قلب، رکن لازمه ی تشخیص میگرن میباشند.

متذکر می شویم حساسیت به نور، تشدید یا شروع بیماری با بیخوابی و هیجان در انواع دیگر از سردردهای شایع به وفور دیده میشود و مبنای تشخیص میگرن نخواهد بود.

 

تفاوت بسیار مهم میگرن با سردردهای مشابه

 

سردردی که از کف سر شروع میشود و به هر دو چشم فشار می آورد میگرن نیست.

 1-  هنگام چرخاندن متناوب سر به چپ و راست افراد غیرمیگرنی که دارای سردرد مشابه می باشند حرکت مایع یا یک شی ء سنگین را در جمجمه خود احساس میکنند، این خصوصیات را میگرنی ها ندارند.

2-  در هنگام حمله سردرد با پوزیشن سجده افراد میگرنی علامت فشار پشت چشم را ندارند.


/ 0 نظر / 169 بازدید