چاکراها را بشناسید2

اهمیت چاکراها از دید و نظر دکتر حمید زرنگار(بامداد نوزدهم آبانماه 91)

اغلب انسانها تصور میکنند دنیای مادی و بدن فیزیکی و چیزهایی که با ذهن منطقی و حواس فیزیکی قابل تشخیص هستند تنها واقعیت های موجودند. به هرحال انسان با چشم حساس می تواند انرژی های بسیار زیادی را مشاهده کند، ا نرژی در درون و اطراف بدن فیزیکی جریان، و نیز شکل و رنگ دارد. شاید شما جزو کسانی باشید که بدن مادی را تنها واقعیت می دانید.توجه کنید که وقتی بدن می میرد، چه اتفاقی برای انرژی می افتد، نیروی حیاتی که به بدن فیزیکی تان حیات می بخشد و به حواس معنا می دهد. قانونی در فیزیک حاکم است مبنی بر اینکه در جهان، انرژی هرگز از بین نمی رود، صرفا تبدیل می شود. نیروی کار موجود در پس بدن مادی با تمام عملکردها و قابلیتهایش شامل مجموعه ای از انرژی است که بدون آن بدن فیزیکی نمی تواند موجودیت داشته باشد.
چاکرای اول وخصوصیات مربوط به آن
رنگ: چاکرای اول فعال به رنگ قرمز آتشین می درخشد.
عنصروابسته: خاک
حس: بویایی
سمبل: لوتوس چهارپر
اصل پایه: اراده ی فیزیکی وجود (در قیاس با اراده ی معنوی وجود در چاکرای هفتم)
اندامهای وابسته ی بدن: تمام قسمت های سخت بدن مثل ستون فقرات، استخوانها، دندانها، و ناخنها، مقعد، راست روده، روده ی بزرگ، غده ی پروستات، خون و ساختمان سلولها.
غدد وابسته: غدد فوق کلیوی.
غدد فوق کلیوی آدرنالین و نورآدرنالین ترشح می کنند که بر تنظیم گردش خون اثر دارد، از این راه بدن ما قادراست بلافاصله نسبت به خواسته های مختلف واکنش نشان دهد. علاوه براین غدد فوق کلیوی اثر بارزی برروی تعادل درجه ی حرارت بدن دارند.

نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
حمل (اولین برج ازمنطقه البروج)/ماه مارس: شروعی تازه، انرژی حیاتی اولیه، قدرت موفق شدن، پرخاشگری.
ثور (دومین برج از منطقه البروج): صمیمیت با خاک، استحکام، ماتکیت، لذات حسی.
عقرب (هشتمین برج از منطقه البروج)/سیاره پلوتون: وابستگی ناآگاهانه، نیروی جنسی، دگرگونی و نوسازی.
جدی (دهمین برج ازمنطقه البروج)/کیوان- زحل: ساختار و استحکام.
همچنین تعالیم آیور و دایی خورشید را به عنوان اولین سرچشمه ی کل حیات به چاکرای ریشه نسبت می دهند

/ 0 نظر / 76 بازدید