چاکرای چهارم

چاکرای چهارم
آناهاتا چاکرا(چاکرای قلب یا مرکز قلب نیز نامیده می شود)
چاکرای چهارم وخصوصیات مربوط به آن:
رنگ: سبز و همچنین صورتی و طلایی
عنصروابسته: هوا
حس: لامسه
سمبل: لوتوس12 پر
اصل اساسی: از خود گذشتگی
اندام های وابسته ی بدن: قلب، بالای پشت، قفسه ی سینه و صدری، پایین ترین قسمت ریه، خون و دستگاه گردش خون، پوست.
غده ی وابسته: تیموس
غده ی تیموس تنظیم رشد وکنترل سیستم لنفاوی را به عهده دارد و همچنین محرک و تقویت کننده ی سیستم ایمنی است.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
اسد/خورشید: احساسات گرم، صداقت، سخاوت و بخشندگی.
میزان/ ونوس(ناهید): ارتباط، عشق، تلاش برای هماهنگی، بهبود بخشیدن ((خویشتن)).
کیوان/ زحل: غلبه برنفس فردی، بدین سان عشق فداکارانه امکان پذیر می شود.
ساختار وعملکرد چاکرای چهارم
چاکرای قلب مرکز سیستم کل چاکراهاست. سه مرکزپایین تر را که مراکز فیزیکی و احساسی هستند به سه تای بالایی که مراکز ذهنی و معنوی اند وصل می کنند. شش ضلعی به عنوان نماد آن کاملا این مطلب را روشن می کند که چگونه انرژی های سه چاکرای پایین و سه چاکرای بالا متقابلا در یکدیگر نفوذ دارند. چاکرای چهارم به عنصرهوا و حس لامسه تشخیص داده می شود. این نشان دهنده ی انعطاف پذیری قلب، قدرت برقراری ارتباط و تمایل به تحت تاثیر قرار گرفتن و در عین حال ارتباط با همه چیز است. دراینجا به ظرفیت همدلی خود با دیگران و سازگاری با آنها و همنوا و همراه شدن با امواج کیهانی پی می بریم. از راه همین مرکز انرژی زیبایی های طبیعت و همچنین هارمونی موجود در موسیقی، هنرهای تجسمی و شعر را درک می کنیم. در چاکرای چهارم تصاویر، کلمات و صداها تبدیل به احساسات می شوند.
هدف چاکرای چهارم رسیدن به وحدت کامل از راه عشق است. تمام آرزوهایی که برای ارتباط صمیمی و عمیق، یگانگی، هماهنگی و عشق داریم حتی زمانی که احساس غم به سراغمان می آید درد یا ترس جداشدن و ازدست دادن عشق و علاقه، منشا تمام اینها چاکرای قلب است. در وضعیتی که کاملا باز و پاک باشد، چاکرای چهارم قلب، حقیقت و عشق بدون قید و شرط راشکل می دهد. عشقی که صرفا به خاطرخودش وجود دارد بنابراین نه مالکیتی است و نه ازدست دادنی. وقتی با چاکرای بالاترمرتبط می شود این عشق به(bhakti) باکتی((عشق الهی)) تبدیل می شود که ما را از حضور الهی در تمام خلقت آگاه می سازد و به سوی وحدت با هرآنچه که در جهان وجود دارد راهنمایی مان می کند. دراین راه، در جهت دستیابی این هدف قلب ما باید بیاموزد که عشق بورزد، درک کند و شخصیت خاصمان را باور کند. شرط لازم ((بله)) گفتن است به دیگران و به زندگی به طورعام.
به محض اینکه بپذیریم که تمام تجربیات، آرزوها و احساساتمان مفهومی عمیق تردارند و هدف آنها این است که از راه های مختلف به باورعاشقانه ای برسیم درچاکرای چهارم به این مطلب دست می یابیم که تمام احساسات و معناهایی که برای زندگی داریم ازآرزو و عشق یکی شدن با سرچشمه ی شور وشوق نشات می گیرد که درنهایت بازهم تجلی دیگری ازعشق است.
با هرانکار و عدم پذیرشی به جدایی و منفی بافی جان تازه ای می بخشیم درحالی که با پذیرش مهرآمیز و مثبت یک((بله))، آگاهانه امواجی ایجاد می شود که در آن احساسات منفی نمی تواند باقی بماند. شاید تاکنون متوجه شده باشید که احساسات شدید غم، خشم یا نا امیدی می تواند محبت بی غرض و توجه تمام وکمال شما را خنثی کند. اگرمتوجه نشده اید فقط گاهی امتحان کنید. زمانی که ازدرد یا بیماری رنج می برید، اگربه عنصر بیمار توجه توام با عشق داشته باشید به بهبودی او فوق العاده سرعت می بخشید. بنابراین درچاکرای قلبمان توانایی عظیمی را برای دگرگونی و سلامتی خود و دیگران داریم. اگریاد بگیریم که تمام بخشهای شخصیت خود را از صمیم قلب بپذیریم و دوست داشته باشیم، می توانیم کاملا دگرگون یا سالم شویم. این گونه مهرورزی شرط لازم یک عشق رضایت بخش به دیگران، برای همدردی، تفاهم و شادی فراگیر که شامل همه ی زندگی می شود است.
انرژی چاکرای قلب فوق العاده قوی به بیرون تراوش می کند و یک چاکرای قلب باز می تواند خود به خود تاثیر شفا بخش ودگرگون کننده بر روی دیگران داشته باشد. اگرچه درموارد شفابخشی آگاهانه چاکرای چشم درون هم جزئی ازمرحله است.
چاکرای قلب رنگ سبز، صورتی و گاهی طلایی ساطع می کند. سبز رنگ سلامتی، همدردی و هماهنگی است. اگرشخصی روشن بین(کسی که می تواند هاله ها را ببیند) رنگ سبز روشن از چاکرای قلب کسی دریافت کند، نشان دهنده ی سلامت کامل است. درحالی که هاله ی طلایی مخلوط با صورتی نشان دهنده ی این است که شخصی در عشق پاک و فداکارانه ((الهی)) به سر می برد. چاکرای قلب اغلب جایگاه عمیق ترین و پرشورترین احساسات عاشقانه ی ماست. از طریق این مرکز انرژی می توانیم با قسمت جهانی روحمان که جرقه ی((الهی)) درون ماست ارتباط برقرارکنیم. چاکرای قلب نقش تعیین کننده ای بر روی پالایش دریافت ها دارد که با گشایش چشم سوم یا چاکرای پیشانی همراه می شود، به خاطر از خود گذشتگی قلب است که ما پذیرای جلوه های ظریفتر((خلقت)) می شویم. بدین ترتیب توانایی های والای چاکرای پیشانی با بازشدن چاکرای قلب همزمان ایجاد می شود.
عملکرد هماهنگ
چاکرای قلبی که کاملا باز شده و هماهنگ با دیگرچاکراها کارکند شما را به کانال عشق((الهی)) تبدیل می کند. انرژی های قلب شما می تواند دنیا را برایتان تغییردهد، متحد کند و وفق دهد و حتی اشخاص اطرافتان را شفا بخشد. گرمای طبیعی، صمیمیت و شادی پخش می کنید. این قلب اطرافیانتان را باز می کند، اطمینان و شادی و سرور به وجود می آورد. حس همدردی و میل به کمک کردن به طور طبیعی به سراغتان می آید. احساستان عاری از آزار درونی، تضاد، تردید وعدم اطمینان است. دوست دارید به خاطر نفس دوست داشتن، شور و شوق بخشیدن دارید بدون اینکه انتظار چیزی داشته باشید. احساس ایمنی و راحتی با تمام((خلقت)) دارید. هرکاری را از صمیم قلب انجام می دهید. عشقی که درون قلب شماست از بازی کیهانی جد اشدن ودوباره وصل شدن که درتمام تجلیات زندگی وجود دارد آگاهتان می سازد، محفوظ دراین عشق و سرشار از عشق ((الهی)) و هماهنگی هستید. تجربه ی شخصی به شما یاد داده است که این آرزوی وحدت مجدد با خداوند ریشه درجداشدن از مظهرخداگونه ی حیات دارد و اندوه نتیجه ی این جدایی است. از راه این((خرد قلب)) وقایع دنیایی و شخصی را در نور تازه ای می بینید. عشقی که درقلب شماست ازتمام کارهایی که درجهت عشق به خداوند و رشد و موفقیت((مخلوقات)) اوست حمایت می کند. همه ی موجودات را درک می کنید، چه ذی شعورباشند چه نباشند، درقلب شما زندگی می کنند. دیگربه زندگی ازفاصله ی دورنگاه نمی اندازید وفکرنمی کنید که دیگربا شما کاری ندارد.آن راهمچون بخشی اززندگی خودتان می بینید.
احساس سرزنده بودن به شدت درونتان رشد می کند و شروع می کنید تا درک کنید((زندگی)) درخالص ترین و اصیل ترین فرم خود حقیقتا مظهر لایزال عشق و برکت((الهی)) است.
عملکرد ناهماهنگ
درست کار نکردن چاکرای قلب به شکل های مختلف ممکن است خود را نشان دهد. برای مثال ممکن است دائما بخواهید درخدمت دیگران باشید و سخاوتمندانه عمل کنید بدون اینکه حقیقتا به سرچشمه ی عشق وصل باشید. در باطن، شاید به آن آگاه و معترف نباشید. همیشه در ازای ((عشقی)) که می دهید انتظار سپاس و قدردانی دارید و عمیقا از اینکه از زحمتی که متحمل شده اید به خوبی سپاس گزاری نشده است عمیقا دلسرد هستید. امکان دارد آن قدر احساس نیرومندی کنید که بخشی از نیرویتان را ببخشید. هرچند که از پذیرش عشق دیگران عاجزید و قادر نیستید خود را برای پذیرفتن این عشق باز بگذارید. مهر و محبت و ملایمت شما را شرمنده می کند. شاید به خود بگویید نیازی به عشقی که دیگران می توانند به شما بدهند ندارید. در بعد فیزیکی انگار سینه سپرکرده اید و با پوشش زرهی درونی در مقابل همه ی دردها و حمله ها به حالت دفاعی برخاسته اید.
کم کاری
کم کاری چاکرای قلب شما را بسیارآسیب پذیر و وابسته به عشق و علاقه ی دیگران می کند. وقتی احساس می کنید که طرد شده اید عمیقا آزرده می شوید، به خصوص زمانی که دل و جرات این را داشته اید که خود را بازکنید. وقتی چنین اتفاقی می افتد، افسرده و غمگین میل دارید درلاک خودتان فرو روید. دوست دارید که عشق بورزید، اما ترس از طرد شدن باعث می شود که نتوانید راه درستی برای این کار پیدا کنید؛ و این طرز تلقی بارها باعث تحکیم نقاط ضعف و ناتوانی تان می شود. شاید سعی کنید برای جبران فقدان عشق به شدت دوستانه و مهربان رفتار کنید. برای انجام چنین کاری، با تمام افراد نسبتا یکسان و سرد رفتار می کنید، بدون اینکه حقیقتا با هیچ یک از صمیم قلب درگیر شوید. هرگاه قلبتان فراخوانده شود، سعی می کنید طفره بروید و خود را ببندید، به دلیل اینکه از صدمه های احتمالی وحشت دارید. اگر چاکرای قلب شما کاملا بسته باشد، علائم خود را با سردی، بی تفاوتی و حتی ((سنگد لی)) نشان می دهید. برای احساس هر چیزی به طورکلی نیازمند محرکهای خارجی هستید. عدم تعادل دارید و افسرده می نمایید.
امکانات پاکسازی و فعال کردن چاکرای چهارم
لذت بردن از طبیعت
پیاده روی آرام درفضاهای سبز، کل وجودتان را از راه چاکرای قلب هماهنگ می کند. هردانه ی شکوفه حامل پیامی ازعشق و شعف پاک است. بگذارید تا این چنین شکفتن در قلب شما نیز اتفاق بیفتد. به خصوص گلهای صورتی رنگ در حیات بخشیدن و سلامتی انرژی های چاکرای چهارم موثراست. آسمان صورتی رنگ با ابرهای لطیف به قلبمان روشنایی می دهد بگذارید تا زیبایی و لطافت رنگهای این تابلوی نقاشی درآسمان، شما را دربرگیرد و با خود ببرد.
موسیقی درمانی
موزیک: هر نوع موسیقی کلاسیک، مدرن و یا موسیقی های مذهبی شرق و یا قدیمی غربی که اثر تهذیب کننده داشته باشد و قلبتان را با رقص زندگی یکی کند برای چاکرای قلب موثراست. نیروی عشق را بیدارمی کند و اثرحیات بخش و هماهنگ کننده دارد. مراقبه ای که هماهنگی و شعف((خلقت)) درحرکات آن نشان داده می شود نیز بسیار مناسب است.
رنگ درمانی
سبز: رنگ جنگل ها و مراتع ایجاد هماهنگی و همدردی می کند و ما را پذیرای سازش می سازد. احساس یگانگی می کنیم و آرامش و صلح درونی را تجربه خواهیم کرد. به علاوه رنگ سبز به بدن، ذهن و روح حیات تازه ای می بخشد و انرژی تازه می دهد.
صورتی: امواج ملایم و لطیف رنگ صورتی گرفتگی قلب را بازمی کند. احساس عشق و مهربانی را بیدارکرده و شادی کودکانه به بارمی آورد. همچنین این امواج قدرت خلاقیت را تحریک می کند.
سنگ درمانی
کوارتزقرمز: نورصورتی رنگ و ملایم کوارتز قرمز، ملاطفت، مهربانی و عشق و امید به همراه می آورد. جانتان را امواج عشق دربر می گیرد که مرحمی است بر زخم های قلبتان که دراثر سختی ها و بی توجهی ها ایجاد شده و روحتان را برای عشق ورزیدن و پذیرفتن عشق بازمی کند.
کوارتز قرمز می آموزد تا خود را باورکنید و دوست بدارید و قلبتان را بر روی تمام مظاهرعشق و عاطفه ی درونتان، دیگران و تمامی ((هستی)) بازکنید. شما را پذیرای زیبایی های موسیقی، شع، نقاشی و تمام هنرها می کند وب ه قدرت خلاقیت احساس و قدرت تجسمتان جان می بخشد.
تورمالین: tourmaline تورمالین قرمز مایل به صورتی شما را از احساسات کوته بینانه آزاد می کند و دل را بازمی کند. شما را از شعف ناشی از عشق آگاه می سازد و با ظهور بعد مونث ((عشق الهی)) مرتبط می کند، آنچنان که در زیبایی ((خلقت))، درسروری خالص و در رقص یا بازی روحانی متجلی است. بدین سان مظاهر مختلف عشق ((الهی)) و دنیایی را با یکدیگر تلفیق می سازد. تورمالین صورتی که کناره ی سبزدارد و اغلب در اشکال برش شده دردسترس است ارزش خاصی دارد. چون کیفیت نشاط آور تورمالین قرمز مایل به صورتی با امواج شفا بخشی و هماهنگ کننده ی رنگ سبز یکی می شود.
کان زایتkunzite : کان زایت صورتی ملایم عشق متعال را با رنگ بنفش چاکرای تاج که حامی وحدت با ((الوهیت)) است تلفیق می کند. کان زایت، چاکرای قلبتان را بر روی عشق ((الهی)) بازمی کند وکمک می کند تا قلبتان به سوی ازخود گذشتگی و کمال رشد کند .شما را وادار به درستکاری می کند و هرگاه ازاین راه منحرف شوید دوباره هدایتتان می کند.
زمرد: زمرد سنگی است که تمام عشق ها را به خاطر نیرو بخشی اش و عمیق تر کردن عشق درتمام سطوح دربر می گیرد. درعین حال که صلح و آرامش و هماهنگی درونی می دهد، با انرژی های طبیعت نیزشما را همنوا می سازد. علاوه بر اینها شما را دعوت به مبارزه می کند تا با درخشش آن برابر شوید. زمرد انرژی های سلامتی را ازکیهان به زمین می کشاند. حیات تازه و جوانی دوباره می بخشد و شادابی و آرامش می دهد.
یشم: نور سبز و ملایم یشم هماهنگی، خردقلب، تواضع و انصاف به ارمغان می آورد. یشم قلبمان را رلکس و ما را آرام می کند. اگربی قرار هستید، یشم به شما آرامش می بخشد وکمک می کند تا خوابی آرام و رویاهایی لذت بخش داشته باشید.
رایحه درمانی
عطرگل سرخ: هیچ رایحه ای این چنین اثر هماهنگ کننده درنشاط ما، همچون عطرگل سرخ ندارد. امواج عاشقانه و ملایم آن به قلب آرامش می بخشد و شفابخش آزرده دلی است. قدرت درکمان را بیدار می کند تا عشق، زیبایی و هارمونی را درکل((هستی)) درک کنیم. سروری عمیق و میل به ازخود گذشتگی در قلب ایجاد می کند. عطر یا روغن گل سرخ لذات حسی را تحریک و تصفیه می کند، و همزمان کمک می کند تا آنها را به عشق متعالی تبدیل کنیم.
فرم یوگایی که عمدتا از راه چاکرای چهارم کار می کند:
باکتی یوگا: باکتی یوگا راهی است برای شناخت ((الوهیت)) از راه خدمت عابدانه و عشق به((خدا)). به احساسات عابدان عمق و شدت می بخشد و به سوی خداوند هدایتشان می کند. همه چیز را به ((او)) نسبت می دهند و ((او)) را درهمه چیز می بینند و عشقشان را برای((او)) شکوفا می کنند.

/ 0 نظر / 136 بازدید