چاکرای اول

ساختار و عملکرد چاکرای اول
چاکرای ریشه ما را به دنیای فیزیکی وصل می کند. انرژی های کیهانی را به بدن فیزیکی و سطح مادی بدن می فرستد و جریان انرژی مادی را در سیستم لطیف ما امکان پذیر می کند. در اینجا وارد مرحله ی ارتباط با (روح مادرزمین) می شویم و می توانیم نیروی عاطفی، عشق و صبر او را تجربه کنیم. نیازهای اساسی فردی و جهانی انسان برای حیات و تنازع بقا در سیاره ی زمین متعلق به حوزه ی تاثیرات چاکرای اول است.
آنهایی که در گشودن این چاکرا موفق شده اند حیات برروی زمین را کاملا قبول دارند، به وجود فیزیکی شان پاسخ (مثبت) می دهند و برای زندگی کردن آمادگی دارند و هماهنگ با نیروهای مادی عمل می کنند و از آن ها آموزش می گیرند.
از آن جایی که چاکرای ریشه به عناصر دنیوی اختصاص دارد، رنگ آن قرمزاست، قرمز رنگ انرژی و فعالیتی است که از هسته ی درونی سیاره ی ما بیرون می زند. به ما ثبات دنیوی می دهد و (زمین جامد) که بتوانیم برروی آن زندگی خود را بنا کنیم. درعین حال انرژی لازم را برای ابراز وجود خلاق می دهد. علاوه براین برای موفق شدن و تداوم انرژی می دهد.
بنای زندگی، به دست آوردن امنیت مادی و حفظ تنازع بقا گونه ها با تشکیل خانواده، رابطه ی جنسی به عنوان یک عمل فیزیکی و بچه دارشدن همه از اعمال مربوط به این چاکرا هستند.
چاکرای ریشه بنیان نیروی حیاتی تمام چاکراهای بالاتر را شکل می دهد و سرچشمه ی نیروی حیات است. در این چاکرا منبع لایزال انرژی کندالینی وجود دارد. سوشومنا، آیدا و پینگالا که سه کانال اصلی انرژی بدن انسان هستند نیز از این چاکرا شروع می شوند. مانند قلب در بدن، چاکرای ریشه شکل دهنده ی مرکز سیستم چرخه های انرژی لطیف ماست. علاوه بر این، جایگاه اصلی ناخودآگاه جمعی است. از راه این چاکراست که دانش انباشته شده ی ناخودآگاه جمعی دست یافتنی می شود. در جهت حفظ تعادل درونی، چاکرای ریشه همیشه باید در هماهنگی با چاکراهای دیگر عمل کند.

عملکرد موزون
اگر چاکرای ریشه باز باشد و هماهنگ کار کند، رابطه ی جسمانی و عمیقی را (زمین) تجربه می کنید و زندگی بارور است. انرژی حیاتی شما سالم خواهد بود. به زندگی وجودتان عمق خواهید داد. ویژگی های زندگی تان دارای موفقیت، استحکام و قوت درونی خواهد بود. احساس شما درچرخه های زندگی طبیعی جای دارد، درتناوب استراحت، فعالیت، مرگ و زندگی مجدد اعمالتان تحت تاثیر امیال و خلاقیت هایتان به گونه ی سیاره ی مادرتان است. همیشه طبق نیروی خلاق (زمین) و کل حیات در طبیعت است. دسترسی به اهدافتان در این دنیا آسان است. زندگی تان با حمایت تزلزل ناپذیر ازلی نگهداری می شود. زمین برای شما جای امنی است که همه ی نیازهایتان را برآورده می سازد مانند مراقبت، غذا، حمایت و امنیت. با خوش بینی خود را برروی زندگی روی زمین باز می کنید و هرچیزی را با سپاس گزاری از آن قبول می کنید.
عملکرد ناموزون
اگر چاکرای ریشه درست کار نکند و یا نامتعادل شود، افکار و اعمالتان عمدتا حول محور مالکیت های مادی و آسایش خاطر دور می زند. افراط در مسائل احساسی و هیجانی. می خواهید هرکاری را که دلتان خواست انجام دهید بدون اینکه به نتیجه اش فکرکنید، و درعین حال دستیابی به آنها برایتان مشکل خواهد بود. تمایل زیادی برای حفظ فاصله و امنیت دارید. در سطح فیزیکی، ناتوانی در صرف نظرکردن، مالکیت طلبی که اغلب خود را با یبوست مزاج و اضافه وزن نشان می دهد. اعمالتان عموما حول محور موفقیت و نیاز های شخصی دور می زند و نسبت به خواسته های دیگران ناخودآگاه بی توجه هستید. همچنین در فکرسلامتی خود، تغذیه ی متعادل، استراحت کافی و تعادل و هماهنگی در طول زندگی هستید. در نهایت به نگرش خاصی و امیالی که نمی توانید از آنها خود را خلاص کنید چسبیده اید. اگر دل مشغولیهایتان توسط دیگران یا شرایط مورد سوال قرار گیرد به راحتی ناراحت و آزرده می شوید. حتی گاهی برافروخته و پرخاشگر خواهید شد. انجام ناگهانی خواسته ها و اصولتان یکی دیگر از نشانه های چاکرای ریشه ی آسیب دیده هست.
در تجزیه و تحلیل نهایی، خشم، غضب و از کوره دررفتن فقط مکانیسم های دفاعی اند برای زمانی که معمولا احساس عدم امنیت به وجود می آید. در پس این همیشه ترس از دست دادن چیزی هست که به شما احساس امنیت و خوشحالی می دهد، یا چیزی که در بار اول به دستش نیاورده اید. دنیا برای شما جایی است که باید به بهانه ی حفظ امنیت بقای بشر در آن حاکم باشید و استثمار کنید. از این رو دراین روزها سوء استفاده از منابع طبیعی و از بین بردن تعادل طبیعی زمین دال براختلال عملکرد چاکرای ریشه ی اکثر جمعیت دنیاست.
کم کاری
اگرچاکرای ریشه ی شما قفل یا بسته باشد، هم از نظر فیزیکی بنیه ای ضعیف دارید و هم از نظر احساسی کم تحمل اید. خیلی چیزها در زندگی ناراحتتان می کند، به شدت در حالت دودلی وتردید به سر می برید. ممکن است احساس کنید انگار جایگاه خودتان را دارید از دست می دهید یا معلق بودن، یا کاملا احساس عدم کفایت ذهنی داشته باشید. برایتان مشکل است که با مسائل روزمره ی زندگی روبه رو شوید و غالبا برای انجام آنها فاقد ثبات و نیرو هستید. در اغلب اوقات زندگی را همچون بار سنگینی احساس می کنید به جای اینکه لذت ببرید، اکثر مواقع در آرزوی راه آسان و پرلذت وکم دردسر زندگی اید. اگر چاکراهای بالاتر بهبود یافته باشند به ضرر چاکراهای پایین تر است، این احساس که حقیقتا متعلق به این دنیا نیستند ممکن است باعث کم کاری چاکرای ریشه شود. اگر چاکرای کمری و شبکه ی خورشیدی هم بسته باشند ممکن است احساس بی اشتهایی مرضی پیدا کنید چون جذب هر نیروی حیاتی اساسی از راه چاکرای ریشه به سختی صورت می گیرد، و این نشانه ای است برای میل به گریختن در شما. به هرحال روبه رو شدن با مشکلات زندگی را آن قدر ادامه می دهید تا یاد بگیرید که آنها را به عنوان نقاط عطفی در راه رشد کل نگرانه قبول کنید.
امکاناتی برای پاکسازی وفعال ساختن چاکرای اول
لذت بردن ازطبیعت
مشاهده ی رنگ قرمز آتشین خورشید به هنگام طلوع و غروب و یا تابش طلوع و غروب، چاکرای اول را احیا و هماهنگ می کند و فضای بسته و محدود درون آن را باز می کند.
برای تماس با انرژی آرامش بخش، متعادل کننده و حیات بخش سیاره مان از راه چاکرای اول، بر روی زمین به حالت لوتوس بنشینید وآگاهانه در رایحه ی آن نفس بکشید.
اگر بتوانید این دو تجربه را با هم تلفیق کنید بهترین تاثیر کل نگرانه را برروی چاکرای اولتان خواهد داشت.
موسیقی درمانی
موزیک: مناسب ترین موزیک برای فعال کردن چاکرای ریشه موسیقی است که ریتم یکنواخت و موکدی داشته باشد. موزیکهای قدیمی خیلی از قبایل بدوی بهترین نوع این ریتمها هستند. رقصهای آنها هم که در ارتباط با کل انرژی و اشکال حیات طبیعت است این هدف را تامین می کند.
رنگ درمانی
چاکرای اول با رنگ قرمز روشن فعال می شود. رنگ قرمز نیروی حیاتی را احیا و بیدار می کند و به آن گرما و شور و سرزندگی و شهامت می بخشد. اگر این رنگ قرمز با سایه ای از رنگ آبی آمیخته شود، به شما کمک خواهد کرد تا سائق حیاتی تان را با انرژی روحانی پخش کند.
سنگ درمانی
عقیق: عقیق جدیت، یاقوت قرمز؛ قاطعیت و آرامش می آورد. به حل احساسات منفی کمک می کند و (خویشتن) درونی را حفاظت می کند. باعث برانگیخته شدن حس احترام نسبت به بدنتان می شود و فعال کننده ی دستگاه تولیدمثل است. عقیقی که همراه با نگین کریستال (بلور) باشد از هر فرم رشد حیاتی فیزیکی یا ذهنی در درونتان را حفاظت می کند. تقویت کننده ی حس اطمینان است و به هنگام زایمان کمک می کند تا درد کاهش یابد.
سنگ آهن: سنگ آهن نیرو و انرژی ایجاد می کند. اثر حیات بخشی در بدن دارد و انرژی های پنهان را به حرکت درمی آورد، ازاین رو کمک می کند تا برضعف غلبه کنیم و دوران نقاهت بعد از بیماری را به خوبی بگذرانیم. علاوه براین در سلامتی خون و سلولها نقش دارد.
جاسپر قرمز: جاسپر قرمز- سبز شما را به نیروی بنیادی و عشق صبورانه ی (مادر زمین) وصل می کند. به شما فداکاری و فروتنی می آموزد. به خون نیرو می بخشد و سرزندگی و استحکام، قدرت پایداری و صبوری می دهد. بدن فیزیکی را پاک و دگرگون می سازد و در درون چرخه ی طبیعی زندگی احساس ایمنی ایجاد می کند که در پی آن از درون احساس آرامش و نیرو می کنیم.
گارنت: گارنت شور و شوق، نیروی اراده، اعتماد به نفس و موفقیت به بار می آورد. چشمهایمان را برروی چیزهای ناشناخته باز می کند و به نیروی بصیرت کمک می کند. سائق جنسی را تحریک کرده و در تبدیل آن به انرژی حیات بخش و دگرگون کننده کمک می کند. در سطح فیزیکی به شفای بیماریهای اندامهای تناسلی کمک می کند و دستگاه گوارش خون را فعال می سازد.
مرجان قرمز: مرجان قرمز انرژی روان و حیاتی می بخشد. اثر محرک دارد، برروی تولید سلولهای خونی تاثیر مثبت به جا می گذارد. استحکام و درعین حال انعطاف پذیری شجاعانه ایجاد می کند. به شما کمک می کند تا در درون (خویشتن) خود قوی و محکم بمانید در عین حال که انرژی زندگی جاری است.
یاقوت: یاقوت انرژی خلاقیت و سرزندگی می دهد که در جهت پاکسازی و دگرگونی هدایتتان می کند. بین عشق فیزیکی و روحانی، همینطور بین ارتباط جنسی و معنویت هماهنگی به وجود می آورد. بنابراین دری را برروی تجربیات جدیدی برروی ما می گشاید.
رایحه درمانی
رایحه: بوی تند روغن چوب سدر شما را به نیروهای دنیایی و تمام اشکال زندگی طبیعی وصل می کند. کمک می کند تا انرژی انباشته و تبدیل به آرامش شود و احساس امنیت در دامان (مادر زمین) ایجاد می کند.
پودر میخک: روغن میخک کمک می کند تا گره های انرژیهای درون چاکرای ریشه باز شود. جرات می دهد تا به راحتی از الگوهای اجتماعی خشک و متعصب قدیمی که برای حفظ و امنیت نیازی به آنها ندارید خود را رها کنید وکمکتان می کند تا خود را برروی انرژیهای تازه باز کنید. بنابراین اگر با امواج آن هنگام ماساژ هماهنگ شوید، شما را به سوی دگرگونی و تازگی خواهد برد.
انواع یوگایی که عمدتا ازطریق چاکرای اول کارمی کند:
هاتا یوگا: بازشدن آگاهی از راه پاکسازی و تحریک بدن فیزیکی با انجام تمرینها و وضعیتهای مختلف بدنی توام با تمرینهای تنفسی.
کندالینی یوگا: بیدارکننده ی به اصطلاح (نیروی مار) که ازدنبالچه شروع می شود و به موازات ستون فقرات بالا می آید.که بالا آمدن آن فعال کننده و نیرو دهنده ی بقیه ی چاکراهاست. هزاران تمرین فیزیکی و معنوی وجود دارد که در حصول این نتیجه به شما کمک می کنند.

/ 0 نظر / 198 بازدید