چاکرای دوم

چاکرای دوم و خصوصیات مربوط به آن رنگ: نارنجی
عنصروابسته: آب
حس: چشایی
سمبل: نیلوفر6 پر
اصل اساسی: خلق وجود (تولید مثل)
اندام های وابسته ی بدن: لگن خاصره، اندامهای جنسی، کلیه ها، مثانه، تمام مایعات بدن مثل خون، لنف، ترشحات معده، اسپرم.
غدد وابسته: گونادها، تخمدانها، پروستات، بیضه ها، کار گونادها شامل خصوصیات جنسی زن و مرد می شود و همچنین تنظیم کننده ی دوره ی قاعدگی خانمهاست.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته: خرچنگ / ماه: پراحساس، پذیرا،خلاق. میزان(هفتمین، و منطقه البروج) / ونوس: توجه به (خویشتن) خویش ارتباط براساس مشارکت، لذت پرستی، خلاقیت.
عقرب / سیاره پلوتون: امیال نفسانی، تغییردادن خصوصیات فردی از راه رها کردن اگو (ego) در روابط جنسی.
توجه: گاهی چاکرای دوم را مرکز طحال هم می نامند، هرچند این مهمترین چاکرای فرعی است که با چاکرای سوم ارتباط زیادی دارد. این تغییر سیستم چاکرای اصلی در بعضی از مدارس خصوصی ابداع شده که درآن رابطه ی جنسی نفی می شود، این اواخر در مدارس مختلف سیستمهای گوناگونی را تلفیق کرده اند، به این دلیل است که روابط جنسی گاهی به چاکرای طحال مرکز ریشه نسبت داده می شود.
ساختار و عملکرد چاکرای دوم
چاکرای دوم مرکز احساسات نخستین تصفیه نشده، انرژی جنسی و خلاقیت است.ب ه عنصرآب نسبت داده می شود که منبع تمام حیات زیست شناختی است. در سطح ستاره شناسی با حوزه ی احساسات و عواطف مطابقت دارد. آب بارور می کند و دائما حیات نو می سازد. از راه چاکرای خاجی در باروری و گرفتن انرژیهایی که درکل طبیعت پخش است سهیم می شویم. خود را بخشی از مرحله ی جاودانه ی خلقت که خود را به شکل احساس و خلاقیت در درون ما نشان می دهد می بینیم.
چاکرای خاجی اغلب جایگاه واقعی (شاکتی) محسوب می شود، شاکتی تجلی نیروی مونث خداوند به شکل انرژی خلاق است. حوزه ی نفوذ آن در اندامهای تولید مثل است که در مرد میل خلق حیات جدید را در بردارد، و در زن گیرنده ی تکانه های خلاق و ایجاد زندگی جدید است، در جاهایی که موجود در حال رشد محافظت شده و با تمام چیزهایی که برای رشدش نیاز دارد تغذیه می شود.
همچنین عنصرآب پاک کننده و تطهیرکننده است. سدهایی را که مانع جریان حیات است شسته و باز می کند. درسطح فیزیکی آلودگیها را ازکلیه ها و مثانه پاک می کند و در سطح معنوی به شکل جریان روان و آزاد احساسات خود را نشان می دهد که این تمایل را در ما به وجود می آورد تا زندگی را چیزی همیشه تازه و جدید ببینیم.
روابط اجتماعی به خصوص ارتباط با جنس مخالف به طور قطع تحت تاثیر عملکرد چاکرای دوم است. تجلیات گوناگون (خداوندعشق) و علاوه بر این میل به ردکردن نقاط ضعفego و تجربه ی وحدت و یکپارچگی در رابطه ی جنسی نیز متعلق به حوزه ی این چاکراست.
عملکرد هماهنگ
عملکرد هماهنگ چاکرای خاجی باز خود را درجریان طبیعی زندگی و احساسات نشان می دهد. در ارتباط با دیگران باز رفتار می کنید، به خصوص در مقابل جنس مخالف رفتار طبیعی دارید. رابطه ی جنسی با معشوق فرصتی است تا در رقص خلقت که توسط انرژیهای مونث و مذکر صورت می گیرد شرکت کنید، بنابراین کمک می کند تا با تمام وجود یکی شدن با طبیعت را حس و تجربه کنید و به تدریج به سوی یکپارچگی و وحدت بروید.
وقتی چاکرای خاجی هماهنگ کارکند جریان انرژی خلاق حیات را در درون بدن و روان و ذهنتان جاری احساس می کنید. با این جریان در شعف عمیق خلقت قرارمی گیرید و زندگی دائما شما را سرشار از شور و اشتیاق و شگفتی می کند. احساسات شما واقعی و درست، اعمالتان خلاق است. آنها نه تنها در زندگی خودتان بلکه برای دیگران نیز ایجاد انگیزه می کنند.
عملکرد ناهماهنگ
بد کارکردن چاکرای خاجی معمولا در سن بلوغ به وجود می آید. بیدار شدن انرژیهای جنسی بی ثباتی ایجاد می کند و والدین، مربیان به ندرت توانایی آموزش درست به جوانها را دارند که چگونه این انرژی را کنترل کنند. غالبا، کمبود محبت و نوازش که ریشه در دوران کودکی دارد، وجود دارد. که این ممکن است بعدا به نفی یا سرکوب امیال جنسی منتهی شود. در نتیجه انرژی خلاق جنسی صریحا ابراز نمی شود و در راه نامناسب خود را نشان می دهد، اغلب با زیاده روی در رابطه ی جنسی، خیال پردازی و یا سرکوب امیال که گاه گاه به صورت طغیان انرژی اتفاق می افتد، و همچنین ممکن است به حالتی شبیه به اعتیاد به مواد مخدر درآید. در اینجا انرژی خلاق جنسی درست شناخته نشده و در جهت غلط به کار برده می شود. در هر دو صورت، نسبت به جنس مخالف حالت دودلی و تنش پیدا شده. شهوت پرستی نسبتا بی ادبانه ایجاد می شود و به اجبار می خواهید در امیال جنسی موفق شوید و مورد توجه قرار گیرید. با فقدان پاکدامنی و صراحت طبیعی در ارتباط با انرژی های جنسی، ابراز این انرژیها را در (طبیعت) محکوم می کنید و آنها دیگر نه آزاد هستند برای تاثیر متقابل نیروهای (ین) و (یانگ) و نه شما می توانید حیرت بی آلایش معجزه های حیات را احساس کنید.
کم کاری
در اغلب موارد کم کاری مرکز خاجی می تواند نشانی در دوران کودکی و طفولیت داشته باشد. احتمالا والدینتان احساسات و ارتباط شان را کنترل می کردند و شما کمبود لذتهایی حسی مانند نوازش، مهر و عطوفت را تجربه کرده اید و در نتیجه در چنین فضایی احساساتتان را سرکوب کرده و آنتن هایی را که گیرنده ی پیام های احساسی هستند جمع کرده اید.
دردوران بلوغ به کلی مانع رشد انرژی های جنسی شده اید. نتیجه ی این (موفقیت) واپس زدگی، فقدان عزت نفس، فلج عاطفی و سرد مزاجی است. زندگی در نظرتان غم انگیز، کسل کننده و بی ارزش است. امکاناتی برای پاکسازی و فعال ساختن چاکرای دوم
لذت بردن از طبیعت
مهتاب و تماشا یا لمس آبهای زلال خارج از شهر چاکرای دوم را فعال می کند. ماه به خصوص در زمان بدرکامل احساسات شما را زنده می کند و باعث می شود تا پیامهای روحتان را از راه تجسم و رویاهاتان بگیرید. مشاهده ی آبهای زلال طبیعی و یا غوطه ورشدن در آن، یا نوشیدن جرعه ای از آب چشمه در پاکسازی و تزکیه روح به شما کمک می کند و باعث آزاد شدن احساساتتان از گرفتگیها و گره ها می شود، به این معنا که نیروی حیات مجددا می تواند آزادانه در درونتان جاری شود. اگر بتوانید مشاهده ی ماه و لمس آب را همزمان تلفیق کنید اثر آن برروی چاکرای دوم چشمگیر خواهد بود.
موسیقی درمانی
موزیک: هرنوع موزیک (روان) که شادی و سرور ایجاد کند برای فعال کردن چاکرای دوم مناسب است. ریتمهای (روان) رقصهای محلی و دو نفره هم این چنین خاصیتی را دارند. علاوه بر این از هر نوع موسیقی که احساسات شما را جاری کند می توانید استفاده کنید. برای آرام کردن و یا هماهنگ ساختن انرژیهای چاکرای دوم می توانید به صدای پرندگان، صدای جریان آب، حتی نوای شرشر یک چشمه یا فواره ی کوچک در منزل یا خارج از منزل گوش دهید.
رنگ درمانی
رنگ نارنجی روشن چاکرای دوم را فعال می کند. رنگ نارنجی ما را از انرژی تازه و محرک سرشار می کند و از الگوهای احساسی متعصب آزاد می کند. عزت نفس را تقویت می کند و باعث افزایش نشاط از لذت های احساسی می شود. طبق طب آیورودا رنگ نارنجی رنگ درونی آب است.
سنگ درمانی
عقیق قرمز: عقیق قرمز شما را در مجاورت انرژی زیبا و خلاق زمین قرار می دهد. کمک می کند تا در لحظه زندگی کنید و تمرکز را بالا می برد. از معجزه های خلقت متحیرتان می سازد. باعث جریان نیروی حیات تازه و پر احساس و خلاق جانبخش در شما می شود.
یاقوت نارجی: سنگ نارنجی غنای احساساتتان را بر شما آشکار می کند. شما را با بخش حساس و پذیرا و رویایی وجودتان رو به رو می سازد وکمک می کند تا این بعد وجودتان را بپذیرید و آن را با شخصیتتان تلفیق کنید. احساس ترس را دور می سازد و اثر هماهنگ کننده برروی احساسات دارد. در سطح فیزیکی غدد لنفاوی را پاکسازی می کند. در خانمها برروی تعادل هورمونها اثر دارد.
رایحه درمانی
Ylang-ylang:
این روغن مطبوع از شکوفه های درخت ylang-ylang به دست می آید. اثر آرام کننده دارد و در عین حال شما را ازاحساسات جسمانی لطیف آگاه می کند. رایحه ی خوش آن احساس ایمنی می دهد و این شهامت را ایجاد می کند تا بتوانید خود را به جریان احساساتتان بسپارید. احساسات کنترل شده و یا مغشوش در اثر این رایحه بازشده و موانع به کنار می رود.
چوب صندل: درشرق دور، روغن چوب صندل معمولا برای افزایش انرژی جنسی به کار می رود و نیز در تعالی رابطه ی دو عاشق به سطح معنوی موثر است. علاوه بر این قدرت تجسم را تحریک می کند و از فعالیت خلاقانه شور و شوقی ایجاد می کند. امواج روغن چوب صندل باعث تلفیق انرژی های معنوی در تمام سطوح تفکر، احساس و عمل می شود.
فرم مناسب یوگا که عمدتا برروی چاکرای دوم کاربرد دارد:
تانترا یوگا: تانترا طبیعت را همچون نمایشی بین انرژی های مونث و مذکر (شاکتی) و (شیوا) می بیند، که این دنیای مریی را در رقص پایان ناپذیر خلقت به وجود می آورد. در تانترا وحدت با این (نیروی جنسی کیهانی) مبارزه ای است برای باز کردن حسهایمان، تصفیه و اوج تجربیات حسی وکمکی است به ما برای پذیرفتن زندگی

/ 0 نظر / 181 بازدید