چاکرای هفتم

چاکرای هفتم
ساهاسارا چاکرا (چاکرای تاج و مرکز((قله)) یا لوتوس1000 گلبرگ نیز نامیده می شود)
چاکرای هفتم و خصوصیات مربوط به آن:
رنگ: بنفش و همین طور سفید و طلایی.
سمبل: لوتوس1000 برگ
اصل اساسی: ((هستی)) محض.
اندام وابسته ی بدن: مخ.
غده ی وابسته: صنوبری (اپی فیز).
اثر اپی فیز از نظر علمی به طور قاطع مشخص نشده است. به احتمال زیاد بر روی تمام ارگانیسم بدن تاثیر دارد. نتیجه ی اختلال این غده بلوغ زودرس جنسی است.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
جدی/ کیوان: دیدن درون، تمرکز بر روی ذات، در برگرفتن ماده با نور((الهی))
حوت/ نپتون: زوال محدودیت، ازخود گذشتگی، یگانگی با((هستی متعال))
ساختار و عملکرد چاکرای هفتم:
چاکرای تاج جایگاه بالاترین تکامل انسانی است، اغلب با پرنده ای در حال پرواز در بالای سر نشان داده می شود. با تمام رنگ های رنگین کمان می درخشد، اما رنگ غالب آن بنفش است. غنچه ی بیرونی این چاکرا 960 گلبرگ دارد. در درون، غنچه ی دیگری را با 12 گلبرگ می بینیم که با نور سفیدی که تشعشعات طلایی دارد می درخشد.
همان طورکه تمام رنگ های طیف در نور بی رنگ یکی می شوند بالاترین چاکرا انرژی های تمام چاکراهای پایین تر را در خود یکی می کند. سرچشمه و نقطه ی شروع تجلی تمام چاکراهاست. اینجا به سطح ((هستی)) مطلق وصل می شویم که شامل تمام فرمها و ویژگی های ناپیداست. اینجا جایی است که انگار درخانه ی خود هستیم. از اینجاست که روزگاری سفر به حیات را شروع کردیم و در اینجاست که به انتهای تحولمان برمی گردیم. اینجا زندگی می کنیم و یگانگی با اصل ((الهی)) ازلی که همه ی ما قسمتی از آن هستیم را تجربه می کنیم. حوزه ی انرژی فردی ما با جهان یکی می شود. آنچه را خردمندانه و بعدها از راه شهود درک می کنیم در اینجا به نقطه ی ادراک کامل می رسد.آگاهی که از راه چاکرای هفتم به ما داده می شود فراتر از دانشی است که چاکرای چشم سوم به ما منتقل می کند، چون در اینجا دیگر جدا از آنچه درک کرده ایم نیستیم. مظاهرگوناگون((خلقت)) مثلا بدن هایمان را تجربه می کنیم، مانند نمایش آگاهی الهی که ازآن جدا شده ایم. مسیر چاکرای هفتم باز شده با رنگ بنفش نشان داده می شود. بنفش رنگ مراقبه و ایمان است. درعین حال که قادر هستیم تاثیرآگاهانه بر روی فعالیت شش مرکز انرژی پایین تر بگذاریم، درباره ی چاکرای هفتم می توانیم خود را بازکرده و اجازه دهیم تا همه چیز از راه ما اتفاق بیفتد. وقتی که چاکرای هفتم باز باشد هرگره ای که در شش چاکرا باقی مانده باز شده و انرژی هایشان با بالاترین فرکانسهای ممکن ساطع می شود. هر چاکرا در سطح خاص خودش همچون آیینه ای منعکس کننده ی ((هستی الهی)) است و بالاترین توانایی هایش را نشان می دهد. به محض اینکه چاکرای تاج کاملا آگاه شود، کار جذب انرژی کیهانی اش به پایان می رسد و شروع می کند به تشعشعات انرژی برطبق آکورد خودش. غنچه ی لوتوس دور از دسترس است. به کلام می توان گفت مانند تاجی از نور خالص بر بالای سر.
عملکرد هماهنگ
در چاکرای هفتم گره ای به آن معنا وجود ندارد. صرفا دامنه ی باز بودن آن می تواند کم یا زیاد باشد. وقتی چاکرای تاج شروع به باز شدن می کند، زمانی که مرز بین هستی درونی و زندگی بیرونی در وضع موجود کاهش پیدا می کند، شما لحظه ها را بیشتر و بیشتر تجربه می کنید. آگاهی تان کاملا آرام و باز است و ((خود)) حقیقی تان را به منزله ی بخش وجودی از((هستی)) مطلق حاکم که همه چیز را در بر می گیرد تجربه می کنید. وقتی که رشد چاکرای هفتم افزایش می یابد این لحظه ها بیشترمی شود تا زمانیکه به صورت یک واقعیت دائمی در می آید. وقتی که ((خویشتن)) شما آماده ی این گام آخر روشن بینی باشد ممکن است که کاملا ناگهانی اتفاق بیفتد احساس شما این چنین است که انگارتازه از خواب طولانی بیدار شده اید و در نهایت شروع می کنید به اینکه در واقعیت زندگی کنید. دیگر عقب گردی در سر راهتان وجود ندارد. خود را به ظرف خالی تبدیل می کنید و((هستی الهی)) این جام را لبریز خواهید کرد. پی می برید که ((خویشتن)) حقیقی تان را که تنها حقیقت پایدار است پیدا کرده اید. نفس فردی تان به نفس جهانی تبدیل می شود. هدف ((خالق)) در رفتار شما جامه ی عمل می پوشد و نوری که از شما ساطع می شود قلب کسانی را که گیرنده ی حضور ((الهی)) هستند بازمی کند. اگربخواهید چیزی را بدانید کافی است فقط توجهتان را به آن معطوف کنید، زیرا به علت یگانگی شما با ((هستی)) الهی همه چیز در درون شما وجود دارد. ((خلقت)) بازی است که درون آگاهی بی حد و مرز شما وجود دارد. درمی یابید که دنیای مادی هیچ چیز نیست جز فرمی از تفکر در((آگاهی الهی)) و هیچ چیز حقیقتا به آن صورت ((وجود)) ندارد. هر آنچه تا کنون به عنوان حقیقت قبول داشته اید نقش برآب می شود. خلاء بزرگتری را تجربه می کنید. اما این خلا عینا همان برکت عظیم است به دلیل اینکه آن زندگی درذات محض است. درطول چرخه ی هفت ساله ای که به خصوص برای انرژی های چاکرای هفتم بازهستید، به رشد عمیقی از بینش و یکپارچگی می رسید که قبلا به نظرتان غیر ممکن می آمد. اکنون مراقبه و خدمت عابدانه با درک اصل ((الهی)) وجودتان همراه است وکمک می کند تا احساس یگانگی را تجربه کنید. از این فرصت استفاده کنید تا بیشتر در درونتان بمانید. در این زمینه جالب است توجه داشته باشید ملاج کودک در سن 9 تا24 ماهگی اول زندگی اش باز باقی می ماند. در طول این دوره ی اولیه ی زندگی روی زمین، طفل در آگاهی و وحدت کامل به سر می برد.
ویژگی های چاکرای هفتم که عمدتا بسته است:
همان طور که دیدیم باز و هماهنگ بودن تمام چاکراها این نکته را به ما نشان داد که آنها می توانند مقادیر متنابهی دانش و تجربه و مهارت بدهند. با وجود این بدون باز بودن چاکرای هفتم، احساس جدایی از کثرت و یکپارچگی داریم و کاملا از ترس رها نیستیم. این ترس است که همیشه باعث ماندگاری بخشی از آثارگره های درون چاکراها می شود. نداشتن توانایی برای گشودن حد کامل امکاناتشان و اینکه انرژی فردی نه می توانند در جهت هماهنگی کامل با ((رقص خلقت)) ساطع شوند و نه در جهت هماهنگی با دیگر چاکراها. مگر اینکه در طول سالهایی که مرکز تاج می تواند رشد کند خودتان را بر روی حقایق معنوی باز کنید، ممکن است احساس نبود اطمینان و بی هدفی را در طول این زمان تجربه کنید و این احساسات را به منزله ی نشانه ای برای درون نگری بیشتر تعبیر کنید. ممکن است به نوعی بیهودگی در زندگی تان پی ببرید و یا ترس از مرگ اغلب به سراغتان بیاید. شاید برای کنترل این احساسات منفی سعی کنید که برای فرار از آنها به فعالیت زیاد پناه ببرید یا زیر بار مسئولیت های جدید بروید برای اینکه خود را بر حق و مهم جلوه دهید. اغلب اوقات اشخاصی تحت این شرایط مریض می شوند و ناچار به استراحت می شوند. اگر این پیامدها را نادیده بگیرید درگیر زندگی بی محتوایی می شوید و رشد توانایی های بالقوه ی ((خود)) واقعی تان را محدود می کنید.
امکانات پاکسازی و فعال کردن چاکرای هفتم
لذت بردن از طبیعت
زمانی را تنها در قله ی کوهی بلند گذراندن بهترین راه برای کمک به باز کردن چاکرای هفتم است، به دلیل اینکه در اینجا از دغدغه های زمینی تان دور هستید و می توانید از رویدادهای زندگی شخصی تان راحت تر رها شوید؛ و همین طور نزدیک شدن به آسمان کمک می کند تا فضا و بی کرانگی را احساس کنید.
موسیقی درمانی
موزیک: بهترین موزیک برای چاکرای هفتم سکوت است. در وضعیت سکوت کامل تمام وجودمان بیدار و پذیرای صدای ((الهی)) می شود که از راه خلقت که مظه رنیروی عشق و هارمونی تمام تجلیات است طنین می اندازد. هر موسیقی که شما را به سوی این سکوت سوق دهد یا برای آن آماده تان کند، مناسب است.
رنگ درمانی
بنفش و سفید: تاثیر بازکردن و وسعت دادن به چاکرای هفتم دارد. رنگ بنفش باعث دگرگونی ذهن و روح می شود و این دو را به روی ابعاد معنوی وجود باز می کند. گره ها را باز می کند و می تواند ما را به سوی تجربه ی وحدت کیهانی راهنمایی کند.
رنگ سفید شامل تمام رنگهای طیف است. سطوح مختلف زندگی را با وحدت متعالی تلفیق کرده و روح ما را برای دانش، سلامتی و نور الهی باز می کند.
سنگ درمانی
کوارتزبنفش: قرمز آتشین فعالیت و آبی روشن پذیرا بودن، سکوت و فضا با نیرویی عظیم تردرکوارتز بنفش یکی شده است. این رنگ انتقال دهنده ی آرامشی آشکاراست که از بین برنده ی ترس و ناهماهنگی است و ما را در مقابل حمایت و محبت انرژی های جهانی قرار می دهد. ذهن ما را به سمت لایتناهی هدایت و مراقبه و الهام را برانگیخته می کند.
سنگ کریستال: سنگ کریستال ما را در راهمان به سوی یکپارچگی عظیم تری هدایت می کند، یکپارچگی که گونه ی رنگارنگ زندگی را در بر می گیرد و انسجام می دهد. پاکی و روشنی برای ذهن و روح می آورد و شناخت روحانی را برانگیخته می کند. کمک می کند تا روحمان با روح جهانی یکی شود، گرفتگی و گره ها را باز می گشاید، انرژی تازه می دهد و حفاظت می کند.
رایحه درمانی
کندر: شباهتی به بخور سنتی که در مراسم مذهبی سوزانده می شود ندارد و ترکیبی است از رزین و درخت کندر. رایحه ی آن اثرحیات بخش بر روی ذهن و روان دارد و پاک کننده ی محیط است. زندگی روزمره در وضعیت موجود کمرنگ می شود، اعتقادات مذهبی عمیق تر شده و روح ظرفی مشتاق برای نور((الهی)) می شود.
لوتوس (نیلوفر): غنچه ی گل نیلوفر، که در خاک می روید در شرق نماد زیبایی و تکامل معنوی است. حکایت از این دارد مادام که شخصی روشن بین درگِل دنیای مادی زندگی می کند هیچ راهی نیست که ((خود)) حقیقی او در یگانگی اش با ((خداوند)) تحت تاثیر قرار گیرد. نور و هماهنگی از چنین اشخاصی ساطع می شود. عشق، سرور و دانش را دردنیا پراکنده می کنند. رایحه ی گلهای نیلوفر هم حامل چنین پیامی است، شخص پذیرنده را هدایت کرده و روح را در راهش برای یگانگی با ((خداوند)) آماده می کند.

/ 0 نظر / 132 بازدید