چاکرای سوم

چاکرای سوم
(
چاکرای شبکه ی خورشیدی یا مرکز ناف هم گفته می شود و همچنین از نامهای چاکرای طحال، معده و کبد هم استفاده می شود).
چاکرای سوم و خصوصیات مربوط به آن
رنگ: زردطلایی
عنصروابسته: آتش
حس: بینایی
سمبل: نیلوفر ده پر
اصل اساسی: قالب وجود
اندام های وابسته ی بدن: قسمت تحتانی پشت، شکم، دستگاه گوارش، معده، کبد، طحال، کیسه ی صفرا، دستگاه عصبی خودکار(غیرارادی)
غدد وابسته: پانکراس(کبد)
پانکراس نقش مهمی در هضم غذا دارد. هورمون انسولین ترشح می کند که در تنظیم قند خون و همچنین در سوخت و ساز کربوهیدراتها موثراست. آنزیمهایی که توسط پانکراس ترشح می شود در ایجاد تعادل چربیها و پروتئین بدن اهمیت فراوانی دارند.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
اسد/خورشید: گرما، قدرت، وفورنعمت، تلاش برای شهرت، قدرت و مقام اجتماعی.
قوس/ ژوپیتر(مشتری): اظهار تجربه ی زندگی، رشد و توسعه، ساخت و تولید، خرد، یکپارچگی.
سنبله/ تیر(عطارد): طبقه بندی، تجزیه و تحلیل، سازگاری، از خود گذشتگی و خدمت فداکارانه.
مریخ: انرژی و فعالیت، میل به عمل، ابراز وجود.
ساختار و عملکرد چاکرای سوم
چاکرای سوم حیطه ی اختیارات متعددی دارد. همانطورکه در مورد محل آن اختلاف نظر وجود دارد. در حقیقت، هر چاکرای اصلی ما با چندین چاکرای فرعی سروکاردارد اما چون عملکردهایشان به هم نزدیک است از این رو به همان یک چاکرای اصلی توجه می شود. بنابراین عملکرد چاکرای سوم خیلی پیچیده است. به عنصر آتش نسبت داده شده است، و آتش جایگاه نور، گرما، انرژی و فعالیت، و در سطح معنوی حالت تزکیه دارد.
چاکرای شبکه ی خورشیدی نشانگرخورشید ماست، مرکز قدرتمان، اینجا انرژی خورشیدی را که پرورش دهنده ی بدن است جذب می کنیم، بدین ترتیب به بدن فیزیکی حیات می بخشیم و از آن حفاظت می کنیم. در چاکرای سوم وارد حوزه ی فعالیت و ارتباط با دیگران دردنیای مادی می شویم. این بخشی از بدن ماست که انرژی احساسات از آن ساطع می شود. ارتباط ما با دیگران، دوست داشتن ها و نفرت ها و توانایی داشتن ارتباط طولانی با دیگران از مهمترین بخشهای تحت کنترل این مرکز هستند.
برای انسانهای معمولی، چاکرای سوم نمایانگر بنیاد خصوصیات فردی آنهاست. در اینجا هویت اجتماعی مان را پیدا می کنیم و درجستجوی اثبات آن هستیم، چه از راه پافشاری و اصرار شخصی، بااراده برای کسب موفقیت، تلاش برای قدرت و یا اینکه از راه سازگاری با الگوهای اجتماعی. مهمترین وظیفه ی چاکرای سوم تطهیر و پاکسازی امیال وآرزوهای چاکراهای پایین تراست، آگاهانه کنترل می کند و انرژی خلاقش را به کار می برد، و نهایتا غنای معنوی چاکراهای بالاتر را ممکن می سازد تا به عنوان وسیله ای برای دستیابی به بیشترین احساس رضایت ممکن درتمام سطوح وجود دردنیای مادی متجلی می شود.
چاکرای سوم مستقیما در ارتباط با بدن اختری است که به عنوان مرکز آرزوها و امیال نیز شناخته شده است، و حامل احساسات ما است. اینجا آرزوهای حیاتی، آرزوها و احساسات چاکراهای پایین تردرک می شود، به کلام در می آید، و به قالب انرژی بالاتر تبدیل می شود که با تلفیق با انرژی های چاکراهای بالاتر به بودن ما شکل می دهد.
طبق اصل خود در سطح فیزیکی خود را درکبد نشان می دهد. در مجموعه ی دستگاه گوارش کبد وظیفه ی تجزیه ی غذا را (بعد از فرو بردن) به عهده دارد، قبل از اینکه مواد به بخشهای مربوط منتقل شوند مواد مفید را از مواد غیر مفید جدا و آنها را به مواد قابل استفاده تبدیل می کند. باور و یکپارچگی احساسات، آرزوها و تجربیات ما کمک می کنند تا چاکرای سوم رلکس و باز شود، بدین ترتیب نوردرونی افزایش یافته و اوضاع و احوال زندگی نیز شفاف می شود. حالت اصلی خلقیات ما درحد وسیعی بستگی دارد به میزان شفافیت و نوری که اجازه می دهیم در درونمان بدرخشد. وقتی چاکرای سوم باز باشد احساس روشن بینی، شعف و رضایت درونی می کنیم. اگر چاکرای سوم قفل یا مختل باشد یاس و اندوه و تا حدودی عدم تعادل احساس می کنیم. همزمان با این حالت در جهان بیرونی هم همین حالتها را حس می کنیم یا زندگی خیلی روشن به نظر می آید و یا تاریک. میزان نور درون ما تعیین کننده ی شفافیت تصویر و چگونگی آنچه می بینیم است.
با افزایش یکپارچگی و وحدت درونی، چاکرای سوم به تدریج از نور زرد روشنفکرانه به رنگ زرد طلایی خرد و کثرت تبدیل می شود. از راه چاکرای شبکه ی خورشیدی مستقیما امواج دیگران را دریافت می کنیم و طبق آن واکنش نشان می دهیم، اگر با امواج منفی مواجه شویم انقباض ناگهانی چاکرای سوم وضعیت خطر را هشدار می دهد. این یک وسیله ی حفاظتی موقت است، وقتی که نور درون به اندازه ای قوی باشد که بتواند بدن ما را همچون غلافی محافظ بپوشاند دیگر ضرورتی نخواهد داشت.
عملکرد هماهنگ
یک چاکرای سوم باز همراه با عملکردی هماهنگ احساس آرامش می آفریند و با ((خود)) واقعی تان، با زندگی درکل و جایگاهتان در زندگی به طورخاص، هماهنگی درونی ایجاد می کند. می توانید خود را کاملا باور کنید و همچنین به احساس دیگران و ویژگی های شخصیتی آنها احترام بگذارید. به طور طبیعی دارای این ظرفیت هستید که احساسات، آرزوها و آنچه را در زندگی تجربه کرده اید بپذیرید، آنها را در((جلوه ای درست)) ببینید و بخش ضروری از پیشرفت خود بدانید.ب دین نحو می توانید احساسات، آرزوها و تجربیاتتان را با هم تلفیق کنید که در چنین وضعیتی به سوی یکپارچگی هدایت می شوید.
تمام اعمالتان خود به خود در هماهنگی با قوانین کیهانی تعادل طبیعی قرار دارند که با کل جهان و همه ی هستی بشرکار می کند. زمانی که اعمالتان به پیشرفت معنوی و ثروت مادی تان کمک کند چه در مورد خود و چه در مورد دیگران در تحولی کلی قرار دارید. سرشار از نور و انرژی هستید، نور درونتان بدنتان را نیز در برمی گیرد. شما را از امواج منفی و تشعشعات محیط اطراف مصون می دارد.
اگر چاکرای چشم سوم و چاکرای تاجتان هم باز باشد، تمام چیزهای قابل رویت را که از امواج نور مختلف تشکیل شده اند را تشخیص خواهید داد. آرزوهایتان خود به خود تحقق خواهند یافت چون ارتباط شما با انرژی نور موجود در تمام چیزهایی که به دنبالش هستید بسیار نزدیک است به همین دلیل به طرف خود جذبشان می کنید. بنابراین درآگاهی زندگی می کنید که برکت حق مسلم و میراث الهی شماست.
عملکرد ناهماهنگ
وقتی چاکرای سوم یکطرفه کارکند یا درست کارنکند، می خواهید همه چیزطبق خواسته های شما انجام شود، دوست دارید دنیای درون و بیرون را کنترل کنید، می خواهید غلبه و اعمال قدرت کنید. بااین وجود ازدرون ناآرام وناراضی هستید. احتمالا درطول دوره ی کودکی و یا نوجوانی طرد شدن را تجربه کرده اید. بنابراین توانایی این را ندارید که ارزشهای خود را رشد دهید و در نتیجه نخواهید توانست شناخت ورضایت درونی دردنیای مادی نیز پیدا کنید. اصرارفراوان دارید تا فعالیتهای بیرونی را افزایش دهید تا بتوانید احساسات آزارنده،کمبودها و نقطه ضعف ها را بپوشانید. نیازبه آرامش درونی دارید و به سختی می توانید چیزها را رها کنید تا آرام شوید. پذیرفته شدن و رفاه مادی درمراحل ابتدایی اهمیت قرار دارند وشاید شما در به دست آوردن آنها کاملا موفق باشید. به نظرتان هیچ چیزی ممکن نیست شما را وادار به سرکوب احساسات ناخوشایند کند حتی اگرپدیده ی آزاردهنده ای باشد. درنتیجه احساساتتان متوقف می شود. اما گاه و بی گاه دیوارکنترل را شکسته وبه حالت دفاعی همچون سیل طغیان می کند و هدایت آن درجهت صحیح برایتان غیرممکن است. به آسانی شدیدا ناراحت می شوید، اما نگرانی و ناآرامی شما واکنش همه ی خشمی است که درطول زمان طولانی فروخورده اید. نهایتا روزی اذعان خواهید کرد که آن تلاش برای به دست آوردن ارزشهای مادی نمی تواند برای زمان طولانی شما را ارضا کند.
کم کاری
کم کاری چاکرای سوم شما را مایوس و ناامید می کند. همه جا مانع می بینید، سدهایی که مانع تحقق خواسته های شما می شوند. احتمالا آزادی شخصیتتان درزمان کودکی به شدت محدود شده است. ازآنجایی که ترس ازدست دادن تایید والدین و معلمان را داشته اید، درابرازاحساسات کلا تردید کرده اید و اغلب آنها را که می توانستید تحمل کنید سرکوب کرده اید. این باعث شده تا ((خاکستراحساسات)) تلمبارشده، چیزی که الان انرژی آتشین چاکرای شبکه ی خورشیدی را خاموش کرده و افکار و اعمال خودجوش و قدرتتان را می رباید.
حتی درحال حاضر هم سعی دارید مورد تایید و قبول قرار گیرید اما چیزی که به دست می آورید عدم پذیرش و سازگاری احساسات و امیال حیاتی خودتان است. وقتی با مشکلی روبه رو می شوید احساس ناراحتی و تردید پیدا می کنید یا به شدت عصبی می شوید و اعمالتان بی نظم و بی برنامه می شود. اگر امکان داشته باشید، ترجیح می دهید از تمام مبارزه های جدید زندگی خود را دور کنید، تجربیات غیر معمول زندگی شما را می ترساند و در واقع احساس می کنید قادر نیستید با چیزی با اصطلاح((تلاش برای بقا)) دست وپنجه نرم کنید.
امکاناتی برای پاکسازی وفعال کردن چاکرای سوم
لذت بردن ازطبیعت
رنگ طلایی نورخورشید با نور، گرما و انرژی چاکرای شبکه ی خورشیدی هم خوانی دارد. اگر آگاهانه تحت تاثیرآن قرار گیرید او این خصوصیات را در شما تقویت می کند.
تماشای مزرعه ای ازگندم رسیده در زیر نور خورشید نشانی است از برکت وفراوانی، برکتی که مکملی است ازگرمای خورشید و قدرت تابش.
اگر به گل آفتاب گردان نگاه کنید، نقش و نگار پیچ وتاب خورده ای را می بینید که درپیچیدگی شان وحدتی وجود دارد، درحالی که گلبرگ های آن نورطلایی را ازقلب آن به بیرون جاری میسازند. باغرق شدن درتماشای این ماندلای طبیعی درمی یابید که در این یگانگی نهفته نظم و حرکت رقص گونه ای وجود دارد که تشعشعات آن با انرژی و شعف به نحوی ملایم و دلپذیر به بیرون ساطع می شود.
موسیقی درمانی
موزیک: چاکرای سوم با ریتم شاد فعال می شود. موسیقی ارکستری با صداهای هماهنگ برای هماهنگ کردن انرژی چاکرای شبکه ی خورشیدی مناسب است. برای نا آرامی دراین شبکه، هرنوع موزیک آرامی که شما را به درون هدایت کند می تواند آرامش بخش باشد.
رنگ درمانی
رنگ زرد روشن چاکرای سوم را فعال و تقویت می کند. رنگ زرد به افکار و اعصاب نیرو می بخشد، اما ممکن است ارتباط و رفتار متقابل با دیگران را نیزافزایش دهد. احساس خستگی درونی را برطرف می کند، شعف و انبساط خاطر ایجاد می کند. ممکن است شما آدم منفعل و خیال پردازی باشید، رنگ زرد کمک می کند تا فعالانه با زندگی برخورد کنید. علاوه براین برروی میزان تحملتان چه درسطح فیزیکی و چه معنوی اثر مثبت دارد.
رنگ طلایی درمسائل روانی و یا بیماری های جسمی اثرآرامش بخش دارد. فعالیت های ذهنی را تقویت می کند و باعث برانگیخته شدن نوعی خرد که بالاتر از تجربه است می شود.
سنگ درمانی
چشم ببر: چشم ببر بصیرت درون و بیرون را تقویت می کند. ذهن را هوشیار کرده وکمک می کند تا اشتباهات خود را تشخیص دهیم و درست عمل کنیم.
کهربا: کهربا صمیمیت و اعتماد ایجاد می کند. انرژی خورشیدی اش شعفی عظیم تر و روشنی بیشتری به راهمان می دهد. بینش تازه ای را منتقل می کند و می آموزد که چگونه به ((خویشتن)) خویش درزندگی پی ببریم. بدین ترتیب،کهربا در وظایف شغلی مان هم موفقیت به بار می آورد.
درسطح فیزیکی پاک کننده ی اندام است، به تعادل دستگاه جهاز هاضمه و غدد درون ریز کمک می کند، درنهایت تقویت کننده و پاک کننده ی کبد است.
زبرجد: زبرجد طلایی رنگ، ما را سرشار از انرژی فروزان وگرمای خورشید می کند. با آگاهی بیشتر، هوشیاری، شفافیت، سرور و درخشندگی غنیتان می کند. علاوه براین احساسات نگران کننده و افکار یاس و اندوه را دور می کند. ممکن است کمک کند تا به اضطراب و افسردگی غلبه کنید. به علاوه زبرجد تقویت کننده ی تمام بدن وکمک دهنده ی ذهن است. و در بعد فیزیکی به عمل هضم کمک می کند.
Citrine: Citrine
درکل احساس خوشحالی، گرما، شور، امنیت و اعتماد می دهد.کمک می کند تا آنچه را تجربه کرده اید درک کنید و درک شهودی را به عمل آگاهانه تبدیل کنید. همچنین نعمت درونی و بیرونی را به طرف شما جذب می کند تا به اهدافتان برسید. دربعد فیزیکی کمک می کند تا سموم بدن دفع شود و مشکلات هضم و دیابت را درمان می کند. به علاوه خون و اعصاب را احیا می کند.
رایحه درمانی
اسطوخودوس: روغن اسطوخودوس اثرآرامش بخش بر روی بی قراری چاکرای سوم دارد. امواج ملایم و گرم آن به((درک کردن)) و از بین بردن احساسات کنترل شده کمک می کند.
رزمری: روغن فشرده با بوی تند که ازگیاه رزماری رفته می شود خصوصا برای کم کاری چاکرای شبکه ی خورشیدی مناسب است. اثر محرا وتازه کننده ی آن کمک می کند تا برسستی و رخوت غلبه کنید و میل به کار و فعالیت را افزایش می دهد.
Bergamot:
امواج روغن فشرده ای که از میوه ی درخت bergamot گرفته می شود مقدار زیادی نور درخود دارد. رایحه ی خوش آن که شبیه عطر لیمو است انرژی ها را تقویت می کند و اتکا و اعتماد به نفس می دهد.
فرم یوگایی که عمدتا ازراه چاکرای سوم کارمی کند
کارما یوگا: کمک می کند تا درفعالیت ها و اعمالمان به از خود گذشتگی برسیم و فقط به فکر منافع شخصی نباشیم. از راه کارما یوگا خود را بر روی((اراده ی الهی)) باز می کنیم و عمالمان با انرژی کیهانی طبیعی((خلقت)) هماهنگ می شود.

/ 0 نظر / 571 بازدید