مزاج شناسی به طور جامع

شاید بتوان گفت که مزاج شناسی مهترین بخش در فهم طب سنتی وهمچنین طب اسلامی است. برای اینکه با اهمیت این موضوع بیشتر اشنا شوید لطفا به مقدمه زیر توجه فرمایید:
همواره تفاوت بین افراد توجه ما را به خود جلب می کند.برخی نوزادان زردی می گیرند وبرخی نمی گیرند. برخی بچه ها خوب غذا می خورند وبرخی بچه ها غذا خوب نمی خورند وبرخی بر عکس خیلی خوش اشتها هستند بعضی لاغر وبعضی درشت اندامند. برخی افراد شجاعند وبرخی ترسو.عدهای زود عصبانی می شوند وعده ای خیلی صبور وارامند برخی سخاوتمند وولخرجند وعدهای برای یک ریال هم حساب وکتاب دارند بعضی
قدرت حافظه بالایی دارند وگروهی هم مرتبا مطالب را فراموش می کنند. یکی خواب سبک دارد ویکی خواب سنگین .یکی تند وتیز وپر انرژی است ودیگری کند وکم انرژی. عده ای به محض خوردن یک خیار دچار دل درد می شوند وبرخی هم می توانند نیم کیلو خیار را بدون ناراحتی میل کنند. یکی با خوردن کمی دارچین دجار خارش می شود ودیگری غذاهای خود را پر از ادویه
ومشکلی هم پیدا نمی کند برخی با خوردن یک خرما جوش می زنند وعده ای دیگر ممکن است یک بشقاب خرما بخورند و یک عدد هم جوش در چهره شان ظاهر نشود برخی پوست خشک وبرخی پوست مرطوب ولطیف دارند .
برخی مرتبا از اطرافیان خود اشکال می گیرند وبه مسائل جزئی فکر می کنند ولی عده ای به راحتی از کنار مسائل جزئی می گذرند. لازمه شناخت راز این تفاوت ها ونحوه کنار امدن با ان ها,درک درست بحث مزاج شناسی است...................     

الف) ارکان
حکما معتقد بودند که انسان,حیوان,گیاه و….همه از چهر عنصر یا رکن اصلی تشکیل شد ه اند,یعنی هر چیزی از تاثیر این چهار رکن برروی هم وایجاد یک کیفیت جدید ایجاد می شود
این چهار رکن عبارتند از: اتش,هوا,اب وخاک
1)اتش: طبیعت اتش گرم وخشک است در گرمی اتش بحثی نیست,برای درک خشکی ان کافی است توجه کنیم که تاثیر اتش بر رطوبت ها چگونه است؟ شما وقتی یک جسم مرطوب را حرارت می دهید خشک می شود. افتاب وقتی به زمین باران خورده می تابدزمین را خشک می کند. لذا می گویند اتش گرم وخشک است.
2)هوا: طبیعت هوا گرم وتر است این هوا شامل بخارات و گازهاست مثلا شما وقتی اب را حرارت دهید بخار می شود بخار اب نسبت به خود اب از سطح انرژی بالاتری برخوردار است چرا که برای تبدیل اب به بخار ان بایستی انرژی مصرف کنیم بنابراین هوا نسبت به اب گرمتر است.
3)اب: طبیعت اب سرد وتر است.تر بودن ورطوبت ان که واضح است واز توضیح بالا مشخص شد که اب نسبت به هوا سردتر است
4)خاک: طبیعت ان سرد وخشک است. برای تبدیل سنگ معدن اهن به مایع,بایدبا حرارت زیاد ان را ذوب کنیم یعنی خاک نسبت به اب سرد وخشک تر است وقتی همین خاک را حرارت می دهیم وذوب می کنیم گرم تر شده وروان,یعنی مایع می شود............

ب) مزاج ها
1.گرم وخشک(اتش)+گرم وتر (هوا)>گرم (خشکی وتری یکدیگر را خنثی می کنند).
2.گرم وخشک (اتش)+سرد وتر(اب)>معتدل (گرمی وسردی,خشکی وتری یکدیگر را خنثی می کنند ).
3.گرم وتر (هوا)+سرد وتر (اب)>تر(گرمی وسردی یکدیگر را خنثی می کنند)
4.گرم وتر (هوا)+سرد وخشک(خاک)>معتدل
5.گرم وخشک(اتش)+سرد وخشک(خاک)>خشک
6.سرد وتر (اب)+سرد وخشک(خاک)>سرد...............................تا کنون پنج مزاج گرم ,سرد,خشک تر ومعتدل ایجاد شد حالا در نظر بگیرید که هر یک از این ارکان چهار گانه بر رکن مقابل خود غلبه پیدا کندبه عنوان مثال100 واحد اتش و1 واحد اب برهم اثر بگذارند اتش غلبه کرده واثری از اب باقی نمی ماند ومزاج حاصله همان طبع اتش یعنی گرم وخشک خواهد بود لذا چهار مزاج دیگر معادل طبع عناصر (ارکان)چهار گانه حاصل می شود که عبارتند از گرم وخشک,گرم وتر,سرد وتر,سرد وخشک.
ازاین چهار مزاج با پنج مزاج قبلی که توضیح داده شد مجموعا 9 مزاج حاصل می شود:1ـمعتدل 2ـگرم 3ـسرد 4ـتر 5ـ خشک 6ـگرم وخشک 7ـگرم وتر 8ـسرد وتر 9ـسرد وخشک
برای راحت شدن بحث چهار مزاج اخر را انتخاب کرده وبا اندکی مسامحه نام های ذیل را برای ان انتخاب می کنیم
1ـگرم وخشک:صفرا
2ـگرم وتر: دم
3ـسردوتر:بلغم
4ـسرد وخشک:سودا

برگرفته شده از robabnaz18.persianblog.ir

/ 0 نظر / 99 بازدید